Športový klub nemal platný súhlas na spracúvanie biometrických údajov a porušil aj ďalšie články GDPR

Čítajte viac