Kybernetická
bezpečnosť

  • Audity kybernetickej bezpečnosti

  • Rozdielové analýzy, implementačné plány, implementácie a manažment kybernetickej bezpečnosti

  • Právne služby spojené s kybernetickou bezpečnosťou

Audity kybernetickej bezpečnosti

> výkon auditov kybernetickej bezpečnosti

BCH_News (3).png

Rozdielové analýzy, implementácie a manažment KB

> vykonanie analýzy rizík
> vykonanie klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov

BCH_News (2).png

Právne služby súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou

> zmluvy s tretími stranami

> právne poradenstvo