Kybernetická bezpečnosť

Audity kybernetickej bezpečnosti
Rozdielové analýzy, implementačné plány, implementácie a manažment kybernetickej bezpečnosti
Právne služby spojené s kybernetickou bezpečnosťou

Audit kybernetickej bezpečnosti

výkon auditov kybernetickej bezpečnosti

Rozdielové analýzy, implementácie a manažment KB

vykonanie analýzy rizík
vykonanie klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov

Právne služby súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou

zmluvy s tretími stranami
právne poradenstvo