Autori dostanú honorár z predaja secondhandových kníhNa rozdiel od štandardného predaja kníh alebo požičiavania kníh v knižnici z predaja kníh v „secondhand edícií“ v súčasnosti autor nedostáva žiadnu odmenu. Avšak prichádza zmena, ktorú by mal priniesť nový fond AuthorSHARE. Jeho cieľom je dosiahnuť, aby autori dostávali aj honorár z predaja použitých kníh. Fond bol založený dvoma predajcami použitých kníh a podporujú ho aj viacerí významní aktéri z knižného biznisu. Fond vyzýva ďalších predajcov, aby sa do projektu zapojili.


Do projektu sa zatiaľ zapojil aj najväčší britský predajca použitých kníh World of Books Group. Autori budú odmenení až do výšky 1000 libier ročne vždy, keď bude niektorá z ich kníh predaná priamo cez World of Books a webové stránky Bookbarn International.


Tiež Society of Authors (SoA) a Authors‘ Licensing and Collecting Society (ALCS) projekt AuthorSHARE podporujú. Obchodníci zapojení do projektu budú zdieľať informácie o predaji s ALCS, ktorá predané diela priradí k svojim členom – spisovateľom a bude im platiť honorár v podobe paušálnej sumy dvakrát ročne.


Predtým mohli autori dostať honorár len z predaja nových kníh, ale vzrast trhu s použitými knihami, o ktorom sa predpokladá, že len v UK bude mať do roku 2025 hodnotu 563 mil. libier, spôsobil to, že sa začali ozývať hlasy po novom prístupe k odmeňovaniu autorov.


Riaditeľka SoA, Joanne Harris, ktorá privítala iniciatívu, sa vyjadrila: „Kniha má väčšiu hodnotu ako len hodnotu papiera, na ktorom je vytlačená, preto som potešená z toho, že pôvodní tvorcovia uvidia nejaký benefit z toho, keď ich diela budú čítané novými čitateľmi. To, že schéma vzišla z partnerstva súkromných spoločností, ktoré jednoducho veria, že to čo robia, je správna vec, je veľmi uspokojujúce.“


Komentár advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala: Podľa slovenského Autorského zákona má autor právo udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny. Toto právo zaniká (vyčerpáva sa) prvým oprávneným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo rozmnoženine diela pre daný originál diela alebo rozmnoženinu diela, ktorá bola predmetom tohto prevodu vlastníckeho práva. Autor teda zo zákona nemá nárok na odmenu v prípade predaja kníh „z druhej ruky“.


Inak je to pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia, kde maliar alebo sochár má právo na odmenu za každý ďalší predaj originálu svojho diela, ak sa originál diela, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby, ďalej predáva. Zákonnou podmienkou je zároveň to, že sa ďalšieho predaja zúčastňuje dražobník, organizátor predajných výstav či iný profesionál v oblasti výtvarného umenia.


Záverom možno konštatovať, že obchodným modelom na dobrovoľnej báze, ktoré by zahŕňali odmenu pre autora aj v prípade predaja kníh v rámci „secondhand-u“, by podľa slovenského autorského práva alebo autorského práva Európskej únie nič nebránilo. Verme, že britský AuthorSHARE bude inšpiráciou aj pre našich obchodníkov.

Zdroj: Authors to earn royalies on secondhand books for first time