European Super League: rozhoduje značka


V súvislosti so vznikom ligy sú zaujímavé aj aspekty súvisiace s ochrannými známkami. Prvým problémom pre ESL môže byť, že nemá kúpenú doménu „europeansuperleague.com“, a teda ktokoľvek ju môže získať. Namiesto tejto domény má ale zaregistrovanú doménu „thesuperleague.com“. Ďalej je zaujímavé, že ochranná známka k označeniu „EUROPEAN SUPER LEAGUE“ je už registrovaná v Spojenom kráľovstve a tiež aj ako európska ochranná známka. Má ju zaregistrovanú občan s bydliskom v Nemecku, ktorý pravdepodobne nemá žiadne prepojenie s ESL. Podobne boli podané návrhy na registráciu ochrannej známky „EUROPEAN FOOTBALL LEAGUE“ v Španielsku osobami, ktoré pravdepodobne tiež nemajú spojenie s ESL.


Zdá sa, že minimálne jedna ochranná známka podaná na registráciu by mala patriť ESL. Advokátska kancelária Clifford Chance podala návrh na registráciu Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo na logo, v ktorom je text „THE SUPER LEAGUE“. V súčasnosti nie je známy majiteľ ochrannej známky, ale logo je rovnaké ako to, ktoré je možné nájsť na oficiálnej webovej stránke ESL. Ochranná známka sa vzťahuje na mnohé tovary a služby ako sú napr. predaj tovaru, vysielanie a športové aktivity.


Napriek tomu, že ESL aktuálne nie je držiteľom zaregistrovanej ochrannej známky, iná situácia je, ak sa pozrieme na 12 klubov, ktoré ligu založili. Tieto majú najväčšie portfólio ochranných známok vo svetovom futbale. Šesť klubov zo Spojeného kráľovstva, ktoré sa pridali k lige, je spolu držiteľom viac ako 1500 ochranných známok a ďalších šesť európskych klubov drží 1250 ochranných známok.

Zdroj: European Super League: a competition based on brand, not on-field success https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/european-super-league-competition-based-brand-value-not-field-success