Led Zeppelin vyhrali súdny spor o Starway to Heaven


Hardrocková kapela Led Zeppelin vyhrala zdĺhavý súdny spor týkajúci sa porušenia autorských práv v súvislosti s ich legendárnou piesňou Stairway to Heaven. V jednom z najočakávanejších amerických rozhodnutí v oblasti autorského práva Odvolací súd pre deviaty obvod so sídlom v San Franciscu, Kalifornia potvrdil, že kapela Led Zeppelin neskopírovala časť gitarového riffu piesne Stairway to Heaven (1971) zo skladby Taurus (1968) kapely Spirit.


Významným sa predmetné rozhodnutie stalo bezpochyby nielen pre fanúšikov kapely Led Zeppelin, ale aj pre oblasť autorského práva, kedže Odvolací súd svojim rozhodnutím prelomil svoju doterajšiu právnu doktrínu tykajúcu sa vskutku kontroverzného pravidla tzv. inverzného pomeru („Inverse ratio rule“), založeného na pomere „podobnosti“ a „dostupnosti“ diela.


Podľa tohto pravidla platí, že ak sú dôkazy o dostupnosti k pôvodnému hudobnému dielu silné, dôkazné bremeno na preukázanie podobnosti medzi pôvodným dielom a údajne porušujúcim dielom sa zmierňuje. Osobitne významným sa sa prelomenie pravidla inverzného pomeru javí v súčasnom svete trvalej a takmer absolútnej dostupnosti obsahu cez internet.


Viacej informácií v prípade záujmu nájdete na: https://news.bloomberglaw.com/ip-law/led-zeppelin-ruling-blunts-legal-tools-for-copyright-plaintiffs