WEBINÁR: Vymáhanie práv duševného vlastníctva – prakticky

„Boj za právo je povinnosťou oprávneného voči sebe samému!“

Rudolf von Ihering

Boj za právo (1872)


Popis a obsah


V rámci webináru budú prezentované prípadové štúdie z oblasti ochranných známok, dizajnov, autorského práva a nekalej súťaže. Skúsení lektori účastníkov prevedú zákutiami vymáhania práv duševného vlastníctva a nechajú ich nazrieť aj do svojej advokátskej kuchyne (diskrétne).


Cieľom webináru je na reálnych prípadoch z advokátskej praxe zrozumiteľnou formou predstaviť možnosti a limity vymáhania práv duševného vlastníctva v rôznych situáciách a sférach podnikania.Webinár bude pozostávať z nasledovných častí


Úvod

 1. Právne nároky vznikajúce pri neoprávnenom zásahu do práv DV

 2. Procesné aspekty vymáhania práv DV

 3. Prípadové štúdie


Použitie digitálnych dizajnov v neverejnej aplikácii konkurencie

 • Ak nedokážeme efektívne chrániť samotné funkcionality softvéru, má význam chrániť vzhľad užívateľských rozhraní (digitálne dizajny)? Môže pomôcť ich registrácia? Ako prekonať informačný deficit žalobcu a zistiť údaje o neverejnej aplikácií? A čo by malo súdu postačovať na vydanie neodkladného opatrenia?


Otvorenie konkurenčnej predajne bývalým zamestnancom

 • Ako reagovať na podnikanie Vášho bývalého zamestnanca? A čo ak si otvorí predajňu v tých istých priestoroch, kde dlhé roky pôsobila Vaša prevádzka, a to bezprostredne po jej zatvorení, pričom aj svojou korporátnou identitou sa snaží evokovať kontinuitu?


Odškodnenie v sporoch ohľadne práv DV: koľko reálne môže žalobca očakávať ?

 • Po niekoľkoročnom spore žalobca očakáva, že mu bude kompenzovaná výška škody spôsobená porušením. Výška škody je však pri sporoch z DV ťažko vyčísliteľná. Oplatí sa ísť do sporu? (odpoveď: "áno, oplatí!"). Aký matrix je vhodný na výpočet škody? Aké sú iné možnosti okrem kalkulácie škody pri sporoch z duševného vlastníctva?


Záver

 • Praktické odporúčania pri vymáhaní práv duševného vlastníctvaCieľová skupina


 • in-house právnici a firemní experti na duševné vlastníctvo

 • advokáti a patentoví zástupcovia

 • sudcovia a vyšší súdni úradníci zaradení do senátov reg. CbPv, Ca, Cb na OS BA I, OS BB a OS KE I, resp. do reg. CoPv, Co a Cob na KS BA, KS BB a KS KE

 • študenti práva

Termín: 1. júna 2020, o 14.00 hod., Trvanie: 60 minút, Cena: 40 €