Pripravujeme

Aktivity, ktoré sú určené pre Vás

Šport a ľudské práva 

(17. mája 2022 - 15. júla 2022) V spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou a Radou Európy pripravujeme 8 týždňový vzdelávací program pre advokátov a iných právnych profesionálov na tému Šport a ľudské práva


Kybernetická bezpečnosť 2022

(3.-4.októbra 2022) Naprieč celou kybernetickou bezpečnosťou – od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy cez detekciu a ochranu pred rizikami až po globálne skúsenosti z praxe firiem, organizácií aj jednotlivcov. Tým všetkým sa bude už začiatkom októbra zaoberať IV. ročník prestížnej EPI konferencie, ktorý sa tradične koná vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná****.

Nemocničné informačné systémy 2022

(20. - 21. októbra 2022) Je pre nás potešením stať sa odborným právnym garantom  Kongresu slovenskej a českej zdravotníckej informatiky. Veríme, že naše skúsenosti z oblasti IT práva a práva kybernetickej bezpečnosti budú prínosom pre účastníkov konferencie. Tešíme sa na opätovné stretnutie s účastníkmi konferencie!