Pripravujeme

Aktivity, ktoré sú určené pre Vás

Kybernetická bezpečnosť
a územná samospráva

(6. februára 2023, 15. augusta 2023, 7. decembra 2023) Náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti vás oboznámi so skutočnými povinnosťami a zodpovednosťou územnej samosprávy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj praktickými odporúčaniami na ich naplnenie.
Pre viac informácií, kliknite na obrázok

Špecifiká verejného obstarávania IT služieb

(16. februára 2023) V spolupráci s portálom GrantExpert.sk sme pre Vás pripravili zaujímavý webinár. Naši kolegovia Milan Žoldoš a Miroslav Chlipala Vám priblíža osobitosti procesu obstarávania IT služieb a identifikovať najčastejšie chyby v danom procese. Vďaka webináru si spravíte aj prehľad o nových kompetenciách ÚVO a oprávneniach prijímateľov spojených s novými kompetenciami ÚVO.

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

(6. marca 2023, 21. júna 2023, 10. októbra 2023) Náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti vám podrobne predstaví existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutuje aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytne prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám.
Pre viac informácii, kliknite na obrázok

IT Právo 2023 - Zmluvy a zmluvné vzťahy v digitálnom svete

(8. marca 2023) Tohtoročná konferencia bude venovaná zmluvám a zmluvným vzťahom v digitálnom svete. Digitálny obsah a digitálne služby sú už každodennou samozrejmosťou. Ako ich prijímať, aby sme boli v súlade s autorskými právami, ale aj vyvarovali sa potenciálnymi rizikám, ktoré so sebou prinášajú - o tom je úvodný blok konferencie. Vzrástol aj rozsah činnosti, ktoré sú podmieňované korektnými zmluvnými vzťahmi, a to či už ide o licencie na dodávaný softvér, samotný vývoj IT systémov, ale aj potrebné poznať aj rozhodovaciu prax príslušných úradov štátnej správy ako aj súdov. Túto stále aktuálny problematiku rozoberie druhý blok podujatia. A v neposlednom rade je tu stále aktuálna téma GDPR, ktorá sa naďalej vyvíja a prináša nové aktualizácie.

Čo so sebou prináša
Smernica NIS 2
a na čo je potrebné sa pripraviť?

(23. marca 2023, 12. októbra 2023) V spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashofer sme pre Vás pripravili sériu seminárov o prichádzajúcej právnej úprave kybernetickej bezpečnosti v podobe Smernice NIS 2. Náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti bude hovoriť o obsahu tejto novej právnej úpravy a jej vplyvoch na súčasný zákon o kybernetickej bezpečnosti.

Kybernetická bezpečnosť z pohľadu prevádzkovateľov základných služieb. Ako sa pripraviť na audit kybernetickej bezpečnosti

(4. apríla 2023, 14. júla 2023, 9. novembra 2023) Poznáte požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti? Viete, ako sa správne pripraviť na audit kybernetickej bezpečnosti? V rámci školenia sa náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti dotkne aj nadchádzajúcej novej právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti v podobe rozsiahlej novely zákona o kybernetickej bezpečnosti a novej Smernice NIS II, ktorá prináša nové pohľady a požiadavky na kybernetickú bezpečnosť.

Právo v digitálnom svete: online platformy, umelá inteligencia a autorské právo

(19. apríla 2023) Náš riadiaci partner Miroslav Chlipala vystúpi na konferencii C.H.Beck "Právo v digitálnom svete" v odbornom paneli o umelej inteligencii.

Exportná akadémia

(19. a 20. apríla 2023) Náš kolega Tomáš Klinka bude viesť seminár Tvorba a ochrana duševného vlastníctva firmy.

Vzťah zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe

(19. mája 2023, 18. septembra 2023) Kolízia zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe je známa. Počas školenia náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti poskytneme návod na správnu aplikáciu požiadaviek týchto právnych predpisov. Zorientuje vás v požiadavkách právnych predpisov, pravidlách a podmienkach ich uplatnenia tak, aby ste zbytočne neplnili také povinnosti, ktoré sa od vás nevyžadujú.