Pripravujeme

Aktivity, ktoré sú určené pre Vás

Jarná ITAPA 2023

(15. júna 2023) Náš riadiaci partner Miroslav Chlipala vystúpi na 10. ročníku konferencie Jarná ITAPA 2023: INOVÁCIE, DIGITALIZÁCIA, TECHNOLÓGIE. Predstaví naše vnímanie a právny pohľad na incidenty kybernetickej bezpečnosti v rámci panelovej diskusie  Cybersec a incidenty. Panelovú diskusiu moderuje Peter Matej z incident.sk. 

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

(21. júna 2023, 10. októbra 2023) Náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti vám podrobne predstaví existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutuje aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytne prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám.

Kybernetická bezpečnosť z pohľadu prevádzkovateľov základných služieb. Ako sa pripraviť na audit kybernetickej bezpečnosti

(14. júla 2023, 9. novembra 2023) Poznáte požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti? Viete, ako sa správne pripraviť na audit kybernetickej bezpečnosti? V rámci školenia sa náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti dotkne aj nadchádzajúcej novej právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti v podobe rozsiahlej novely zákona o kybernetickej bezpečnosti a novej Smernice NIS II, ktorá prináša nové pohľady a požiadavky na kybernetickú bezpečnosť.

Kybernetická bezpečnosť
a územná samospráva

(15. augusta 2023, 7. decembra 2023) Náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti vás oboznámi so skutočnými povinnosťami a zodpovednosťou územnej samosprávy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj praktickými odporúčaniami na ich naplnenie.

Vzťah zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe

(18. septembra 2023) Kolízia zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe je známa. Počas školenia náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti poskytneme návod na správnu aplikáciu požiadaviek týchto právnych predpisov. Zorientuje vás v požiadavkách právnych predpisov, pravidlách a podmienkach ich uplatnenia tak, aby ste zbytočne neplnili také povinnosti, ktoré sa od vás nevyžadujú.

Čo so sebou prináša
Smernica NIS 2
a na čo je potrebné sa pripraviť?

(12. októbra 2023) V spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashofer sme pre Vás pripravili sériu seminárov o prichádzajúcej právnej úprave kybernetickej bezpečnosti v podobe Smernice NIS 2. Náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti bude hovoriť o obsahu tejto novej právnej úpravy a jej vplyvoch na súčasný zákon o kybernetickej bezpečnosti.