Pripravujeme

Aktivity, ktoré sú určené pre Vás

Čo so sebou prináša Smernica NIS 2
a na čo je potrebné sa pripraviť?

(10. októbra 2022, 15. decembra 2022, 23. marca 2023, 12. októbra 2023)
V spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashofer sme pre Vás pripravili sériu seminárov o prichádzajúcej právnej úprave kybernetickej bezpečnosti v podobe Smernice NIS 2. Náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti bude hovoriť o obsahu tejto novej právnej úpravy a jej vplyvoch na súčasný zákon o kybernetickej bezpečnosti.

Akreditovaný kurz Duševné vlastníctvo I

(22. septembra 2022)  Nových účastníkov akreditovaného dvojročného kurzu Duševné vlastníctvo bude v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR náš kolega Tomáš Klinka zasväcovať do tajov práva duševného vlastníctva. Aj tu platí, že dobrá prax bez dobrej teórie neobstojí, čo bude ilustrované na konkrétnych prípadoch.

Webinár pre podnikateľov s ÚPV SR a EUIPO

(27. septembra 2022) Na webinári určenom pre malé a stredné podniky, ktorý organizuje Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v spolupráci s Úradom EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO), bude Tomáš Klinka, náš IP guru, prezentovať praktické skúsenosti z využívania online nástrojov EUIPO. Zaznie chvála aj kritika...

Kybernetická bezpečnosť 2022


(3.-4.októbra 2022) Naprieč celou kybernetickou bezpečnosťou – od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy cez detekciu a ochranu pred rizikami až po globálne skúsenosti z praxe firiem, organizácií aj jednotlivcov. Tým všetkým sa bude už začiatkom októbra zaoberať IV. ročník prestížnej EPI konferencie, ktorý sa tradične koná vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná****.

Ako na cookies podľa nového zákona o
elektronických komunikáciách?

(11. októbra 2022) Náš kolega Štefan Pilár bude formou webinára hovoriť o nových legislatívnych požiadavkách zákona o elektronických
komunikáciách vo vzťahu ku cookies. Venovať sa bude aj forme a spôsobu ich splnenia.

COINTT 2022

(18.-19.októbra 2022) Stali sme sa hlavným partnerom COINTT 2022 - najväčšej konferencie o transfere technológií na Slovensku. Druhý konferenčný deň 19. októbra 2022 bude náš kolega Tomáš Klinka spolu s prof. Šajgalíkom, predsedom SAV, prof. Masarikom, prorektorom UK a ďalšími členmi diskusného panelu hľadať riešenia na prekonanie legislatívnych prekážok transferu technológií. Máme v tomto smere pripravené konkrétne návrhy.

Nemocničné informačné systémy 2022

(20. - 21. októbra 2022) Je pre nás potešením stať sa odborným právnym garantom  Kongresu slovenskej a českej zdravotníckej informatiky. Veríme, že naše skúsenosti z oblasti IT práva a práva kybernetickej bezpečnosti budú prínosom pre účastníkov konferencie. Tešíme sa na opätovné stretnutie s účastníkmi konferencie!

O (r)evolúcii ktorú prinesie nová smernica NIS2

(25.októbra 2022) Náš kolega Miroslav Chlipala vystúpi s príspevkom "O (r)evolúcii ktorú prinesie nová smernica NIS2" na konferencii  Bezpečnosť a dostupnosť dát. Pripravovaná smernica prinesie niekoľko významných noviniek v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je dobré byť pripravený včas!

Qubit Tatry 2022

(9.-10.novembra 2022) Prijali sme výzvu moderovať panel "Prax v reguláciách: Regulácia pomáha, škodí alebo ide to aj bez nej?" Budeme sa rozprávať na tému: Ako robiť bezpečnosť v súlade so zákonmi a nariadeniami? Reálny dopad legislatívy na prácu CISO.

Akreditovaný kurz Duševné vlastníctvo II

(11. noovembra 2022) Nových účastníkov akreditovaného dvojročného kurzu Duševné vlastníctvo bude v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR náš kolega Tomáš Klinka zasväcovať do tajov práva duševného vlastníctva. Aj tu platí, že dobrá prax bez dobrej teórie neobstojí, čo bude ilustrované na konkrétnych prípadoch.

Právne súvislosti kybernetickej bezpečnosti a pripravovaná smernica NIS 2

(2. decembra 2022) V spolupráci s vydavateľstvom C.H.Beck sme pripravili špecializované vzdelávanie najmä pre právnikov. Náš kolega Náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti bude hovoriť o novej Smernici NIS 2. Smernica bude mať zásadný vplyv na dnešný zákon o kybernetickej bezpečnosti. Účastníci sa tak môžu v predstihu informovať a pripraviť na to, čo sa mení a čo sa bude po novom vyžadovať.