Pripravujeme

Aktivity, ktoré sú určené pre Vás

Šport a ľudské práva 

(17. mája 2022) V spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou a Radou Európy pripravujeme 8 týždňový vzdelávací program pre advokátov a iných právnych profesionálov na tému Šport a ľudské práva

Konferencia IT právo 2022

(2. júna 2022) V spolupráci s portálom efocus.sk pripravujeme aj tento rok špecializovanú konferenciu z oblasti IT práva. Tento ročník bude prioritne zameraný na zmluvy a zmluvné vzťahy v IT. Už tera sa môžete tešiť na kvalitných prednášateľov a zaujimavý obsah konferencie.


Bukovinský & Chlipala

je opäť odborným právnym garantom konferencie


Kybernetická bezpečnosť 2022

(3.-4.októbra 2022) Naprieč celou kybernetickou bezpečnosťou – od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy cez detekciu a ochranu pred rizikami až po globálne skúsenosti z praxe firiem, organizácií aj jednotlivcov. Tým všetkým sa bude už začiatkom októbra zaoberať IV. ročník prestížnej EPI konferencie, ktorý sa tradične koná vo vychýrenom Hoteli Grand Jasná****.