SLOVAK LEADING LAW FIRM

Telecommunication & IT Law
Intellectual Property
Compliance
POZOR! Prihlášky do konkurzu AXE Capital Group: 19. september 2023!
POZOR! Konkurz na spoločnosť AXE Capital Group SE
Ak máte pohľadávku voči spoločnosti AXE Capital Group SE, je potrebné doručiť prihlášku pohľadávky do 19. septembra 2023!

Ako postupovať? Pre bližšie info kliknite na obrázok:

Sme členmi

International Network of Privacy Law Professionals

Medzinárodná sieť, ktorej členovia poskytujú právne poradenstvo v otázkach týkajúcich sa ochrany súkromia, osobných údajov a GDPR

Worldwide Independent Lawyers League

Medzinárodná sieť právnych kancelárií ktorých cieľom je sprístupniť najvyššiu úroveň právnych služieb bez ohľadu na geografické vzdialenosti

Naše služby

Obchodné právo

Právo obchodných spoločností

Fúzie, akvizície a investície

Verejné obstarávanie 
Fondy EÚ

Ochrana súkromia
GDPR
Kybernetická bezpečnosť

IT právo
Moderné technológie
Doménové spory

Športové právo
Boj proti dopingu

Pracovné právo

Nehnuteľnosti

Vymáhanie pohľadávok

Súdne spory