SLOVAK LEADING LAW FIRM

Telecommunication & IT Law   |   Intellectual Property

Sme členmi

International Network of Privacy Law Professionals

Medzinárodná sieť, ktorej členovia poskytujú právne poradenstvo v otázkach týkajúcich sa ochrany súkromia, osobných údajov a GDPR

Worldwide Independent Lawyers League

Medzinárodná sieť právnych kancelárií ktorých cieľom je sprístupniť najvyššiu úroveň právnych služieb bez ohľadu na geografické vzdialenosti

Naše služby

Obchodné právo

Právo obchodných spoločností

Fúzie, akvizície a investície

Verejné obstarávanie 
Fondy EÚ

Ochrana súkromia
GDPR
Kybernetická bezpečnosť

IT právo
Moderné technológie
Doménové spory

Športové právo
Boj proti dopingu

Pracovné právo

Nehnuteľnosti

Vymáhanie pohľadávok

Súdne spory

Nájdete nás
 
Telefón +421 2 3301 4760  Mobil +421 948 553 160

Bukovinský & Chlipala | Law Firm
Svätoplukova 30
821 08 Bratislava
Bukovinský & Chlipala | Law Firm 
Kyjevské nám. 6
974 01 Banská Bystrica