Bukovinský & Chlipala

Odbornosť | Skúsenosti | Výsledky

 
PFR_orange.gif

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Telekomunikácie a právo IT

Duševné vlastníctvo

Veľmi odporúčaná kancelária

WTR Silver.png

2021 | 2020 | 2019

Chambers_2021_BCH.jpg
WILL_logo_original.jpg

O nás

Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala poskytuje právne služby svojim klientom od roku 2003. Počas tejto doby sme poskytovali komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch ako aj poskytujeme právne služby významným spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Ako slovenskí právnici veľmi dobre poznáme potreby našich klientov ako aj špecifiká slovenského právneho prostredia.

Športové právo

Boj proti dopingu

Nehnuteľnosti

Súdne spory

Vymáhanie pohľadávok

Fúzie, Cezhraničné zlúčenia

Akvizície a investície (Startupy)

 

Obchodné právo
Právo obchodných spoločností

IT právo a Moderné technológie
GDPR a Ochrana súkromia
Kybernetická bezpečnosť

Duševné vlastníctvo a Ochranné známky
Doménové spory

Nekalá súťaž

Naša špecializácia

Pracovné právo

Verejné obstarávanie

Businessmen

Podporujeme zaujímavé projekty

 

Stali sme sa partnerom 11. ročníka udeľovania ocenení „Diamanty slovenského biznisu“ pre najrýchlejšie zdravo rastúce malé a stredné spoločnosti na Slovensku organizovaného Enterprise Investors a FORBES s partnerom PwC Slovensko (www.SlovenskeDiamanty.sk)

Stali sme sa hlavným partnerom najvýznamnejšej slovenskej konferencie v oblasti IT práva: 10. ročník konferencie IT právo 2017: Nový európsky právny rámec v podmienkach SR pre GDPR, kybernetickú bezpečnosť a eIDAS (www.eFocus.sk)

Naše publikácie

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

PODĽA ČL. 13 A 14 GDPR

Miroslav Chlipala

Štefan Pilár

Buletín  SAK

Bratislava, 2018

ZÁKON

O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

KOMENTÁR

Miroslav Chlipala

Ivan Makatura

Štefan Pilár

Eurokódex, 460s., 2019

ISBN 978-80-8155-086-7

AKO ZISTIŤ IDENTITU DRŽITEĽA DOMÉNY PRED ZAČATÍM ADR ?

Tomáš Klinka

Kde nás nájdete?

Svätoplukova 30
821 08 Bratislava
Slovakia

 Kyjevské námestie 6

974 04 Banská Bystrica

Slovakia

+421 2 3301 4760 +421 948 553 160