tatras_mountains_landscape.jpg
PFR_orange.gif

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Telekomunikácie a právo IT

Duševné vlastníctvo

Veľmi odporúčaná kancelária

 

O nás

Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala poskytuje právne služby svojim klientom od roku 2003. Počas tejto doby sme poskytovali komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch ako aj poskytujeme právne služby významným spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Ako slovenskí právnici veľmi dobre poznáme potreby našich klientov ako aj špecifiká slovenského právneho prostredia.

Kruhové stavby
 
Staré knihy

Naša špecializácia

Obchodné právo
Právo obchodných spoločností

IT právo a Moderné technológie
GDPR a Ochrana súkromia
Kybernetická bezpečnosť

Duševné vlastníctvo
Ochranné známky
Doménové spory
Nekalá súťaž

Pracovné právo

Verejné obstarávanie

Športové právo
Boj proti dopingu

Nehnuteľnosti

Súdne spory
Vymáhanie pohľadávok

Fúzie, Cezhraničné zlúčenia
Akvizície a investície (Startupy)

Businessmen

Podporujeme zaujímavé projekty

 

Stali sme sa partnerom udeľovania ocenení

Diamanty slovenského biznisu

pre najrýchlejšie zdravo rastúce malé a stredné spoločnosti na Slovensku organizovaného Enterprise Investors a FORBES s partnerom PwC Slovensko (www.SlovenskeDiamanty.sk)

 

Naše publikácie

ZÁKON
O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
KOMENTÁR

Miroslav Chlipala

Ivan Makatura

Štefan Pilár

Eurokódex, 460s., 2019

ISBN 978-80-8155-086-7

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
PODĽA ČL. 13 A 14 GDPR

Miroslav Chlipala

Štefan Pilár

Buletín  SAK

Bratislava, 2018

AKO ZISTIŤ IDENTITU DRŽITEĽA DOMÉNY PRED ZAČATÍM ADR ?

Tomáš Klinka

 
Street v noci

Kde nás nájdete?

Svätoplukova 30
821 08 Bratislava
Slovakia

 Kyjevské námestie 6

974 04 Banská Bystrica

Slovakia