SLOVAK LEADING LAW FIRM

Telekomunikácie & právo informačných technológií
Duševné vlastníctvo
Compliance

Sme hrdý partner

CyberGame sa opäť otvára študentom, programátorom, bezpečnostným profesionálom aj talentovaným hráčom. 
Odborným garantom CyberGame 2024 je Národný bezpečnostný úrad.

01/04/2024 – 09/06/2024

Účastníci každého veku môžu počas desiatich týždňov nahliadnuť do sveta kybernetickej bezpečnosti. Na účasť v hre stačí počítač a voľne dostupné analytické nástroje. CyberGame obsahuje viac ako sedemdesiat úloh v šiestich hracích vetvách. Úlohy pripravujú profesionáli a scenáre sú inšpirované aktuálnymi udalosťami. Tím Národného centra kybernetickej bezpečnosti zároveň spravuje aj komunikačný kanál pre hráčov. Tí najlepší hrajú o notebooky a nomináciu do národného tímu. Dajte vedieť priateľom, kolegom aj študentom, že budujeme spolu bezpečnejší svet.


Sme členmi

International Network of Privacy Law Professionals

Medzinárodná sieť, ktorej členovia poskytujú právne poradenstvo v otázkach týkajúcich sa ochrany súkromia, osobných údajov a GDPR

Worldwide Independent Lawyers League

Medzinárodná sieť právnych kancelárií ktorých cieľom je sprístupniť najvyššiu úroveň právnych služieb bez ohľadu na geografické vzdialenosti

Naše služby

Obchodné právo

Právo obchodných spoločností

Fúzie, akvizície a investície

Verejné obstarávanie 
Fondy EÚ

Ochrana súkromia
GDPR
Kybernetická bezpečnosť

IT právo
Moderné technológie
Doménové spory

Športové právo
Boj proti dopingu

Pracovné právo

Nehnuteľnosti

Vymáhanie pohľadávok

Súdne spory