Pravidlá používania cookies

Prevádzkovateľom je Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
so sídlom Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, zápis v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34672/B.

Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov - webové stránky a cookies

Informácie o tom, aké cookies na našich stránkach využívame, ich popis, dobu uchovávania a ďalšie informácie nájdete v rámci prvého prihlásenia či uskutočnení Vašej prvej voľby vo vzťahu k používaným cookies na naše stránky v dolnej časti obrazovky.

Vaše preferencie, výbery, voľby, poskytnuté súhlasy a ďalšie akcie vo vzťahu ku používaným cookies viete uskutočniť zaškrtnutím / odškrtnutím políčka vo vzťahu ku konkrétnemu druhu cookies alebo kliknutím na „Zobraziť detaily“, kde nájdete podrobnejšie informácie o používaných coookies.

Ak navštívite naše webové stránky www.bch.sk, ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači sa vytvorí malý súbor cookie. 

Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači Vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách webovej stránky a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme, by ste mohli využiť.

Súbory cookies môžu byť používané na analýzu návštevnosti našich webových stránok prostredníctvom služieb, ako Google Analytics. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci ich webové stránky používajú. Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Takéto súbory cookies však momentálne nevyužívame.

V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti našich webstránok nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Aké cookies používame?

Nevyhnutné (functional) cookies

Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií a sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok. Môžeme ich používať na autentifikovanie používateľov, na predchádzanie podvodom a neoprávneným prístupom k používateľským účtom našich služieb alebo pri ponuke rozličných funkcionalít. Nakoľko tieto cookies sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok, uvedené cookies musíme využívať a na ich využívanie nepotrebujeme Váš súhlas.

Neklasifikované (nezaradené) cookies

Tieto cookies momentálne nevyužívame.

Preferencie (preferenčné) cookies

Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate. Tieto cookies momentálne nevyužívame.

Štatistiky (štatistické) cookies

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Tieto cookies momentálne nevyužívame.

Marketing (marketingové) cookies

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Tieto cookies momentálne nevyužívame.

Ako skontrolovať nastavenie cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org.

Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii cookies a teda k problému s využívaním niektorých funkcionalít alebo odkazov na našich stránkach.

Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie:

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom.

V prípade nevyhnutných cookies sa bude jednať o právny základ oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý má záujem na tom, aby bola zabezpečená prevádzka webových stránok prevádzkovateľa. Súčasne takýto prístup umožňuje aj § 109 ods. 8 zákone č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, v zmysle ktorého platí: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“.

V prípade ostatných cookies je právnym základom súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR získaný od Vás ako dotknutej osoby. Takéto súbory cookies však momentálne nevyužívame.

Ďalšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú dostupné TU.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

V prípade, ak disponujeme Vašim súhlasom na spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely, tieto spájame s informáciami o Vašich aktivitách na webovej stránke. K spojeniu dochádza prístupom na naše webové stránky. Cieľom tohto spájania je lepšie rozpoznanie Vašich preferencií a záujmov a na tomto základe lepšie nastavenie ponuky priamo pre Vašu osobu a personalizáciu webového obsahu.

Voči takémuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať alebo v prípade ak by automatizované rozhodnutie malo dopad na Vaše práva a slobody môže požadovať individuálne rozhodnutie z našej strany. Spôsob odvolania súhlasu je popísaný nižšie.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania?

Informácie o dĺžke uchovávania nami používaných cookies sa dozviete po prekliku „Zobraziť detaily“ nachádzajúceho sa na našej cookie lište.

Odvolanie súhlasu

V prípade, ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to:

  • odvolaním súhlasu po prekliku na cookie widget nachádzajúci sa v ľavej dolnej časti našich webových stránok, kedy sa Vám zobrazí naša cookie lišta s možnosťou úpravy Vašich volieb a preferencií; ak nám aj svoj súhlas poskytnete, tento viete kedykoľvek odvolať odkliknutím Vášho súhlasu v rámci prekliku „Zobraziť detaily“ našej cookie lišty;
  • zaslaním správy na našu emailovú adresu office@bch.sk; alebo
  • osobne v sídle prevádzkovateľa alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa,

a to podľa toho, ktorý z vyššie uvedených spôsobov odvolania súhlasu je pre Vás najvyhovujúcejší alebo najjednoduchší.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať:

  • osobne v sídle prevádzkovateľa Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava,
  • na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, alebo
  • mailom na mailovú adresu: office@bch.sk.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní alebo sa domnievate, že Vaše údaje spracovávame nezákonne, môžete sa so svojim podnetom obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácií o postupe podávania podnetov sa dozviete na www.dataprotection.gov.sk

Tieto Pravidlá používania cookies môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať.

Táto verzia Pravidiel používania cookies sa uplatňuje od 01.09.2023.