Digitálne euro: legislatíva EÚ a ochrana osobných údajov

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala významné rozhodnutie, ktoré otvára dvere pre potenciálnu revolúciu v eurozóne, a to v podobe digitálneho eura. Po dvojročnom dôkladnom výskume, ktorý sa začal v októbri 2021 a bol zameraný na posudzovanie koncepcie a distribúcie digitálneho eura, ECB predstavila koncepciu digitálneho eura, ktoré by mohlo zmeniť spôsob, akým platíme a obchodujeme. 

Čo by to znamenalo pre občanov a podniky v eurozóne? Digitálne euro by bolo v podstate digitálnou hotovosťou, ktorú by sme mohli používať na všetky naše platby, či už online alebo offline. Takýto digitálny platobný prostriedok by bol bezplatný a zabezpečil by najvyššiu úroveň súkromia. To by umožnilo okamžité vyrovnanie platieb peniazmi centrálnej banky a rozšírilo by sa to na všetky možné transakcie - od platieb medzi jednotlivcami až po obchody, elektronický obchod a dokonca aj vládne transakcie. Všetky tieto funkcie by sa spojili v jeden revolučný nástroj. 

Rada guvernérov ECB sa rozhodla prejsť do prípravnej fázy projektu digitálneho eura od 1. novembra 2023 a mala by trvať približne dva roky. Táto fáza zahŕňa finalizáciu pravidiel digitálneho eura a výber potenciálnych poskytovateľov, ktorí by vyvinuli nevyhnutnú platformu a infraštruktúru. V rámci tejto fázy sa budú realizovať testy a experimenty na zabezpečenie toho, že digitálne euro bude spĺňať všetky požiadavky používateľov, vrátane funkčnosti, ochrany súkromia, finančnej inklúzie a ohľadu na životné prostredie. 

Dôležité je poznamenať, že toto rozhodnutie ešte neznamená definitívne schválenie digitálneho eura. Konkrétne rozhodnutie o jeho vydávaní bude závisieť od legislatívneho procesu Európskej únie a prípadných úprav návrhu digitálneho eura, ktoré môžu vzniknúť v priebehu tohto procesu. 

Výkonná rada ECB zdôrazňuje, že jednou z hlavných priorít tohto projektu je zabezpečiť ochranu osobných údajov. Používatelia by mali mať istotu, že ich osobné údaje budú v bezpečí a že ECB nebude mať prístup k týmto informáciám. Takéto opatrenie by malo prispieť k zvýšeniu odolnosti eurozóny a takisto by malo podporiť inovácie v oblasti platieb. Zavedenie digitálneho eura by znamenalo ďalší dôležitý krok smerom k budúcnosti digitálnych platieb a posilneniu európskej platobnej infraštruktúry. 


https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.pr231018~111a014ae7.sk.html