Máte firemný video kanál? Pripravili sme pre Vás checklist!

Začiatkom tohto roku viaceré portály priniesli znepokojivé informácie v súvislosti s novým zákonom o mediálnych službách. Údajne hrozí, že v zásade všetky firemné video kanály na platforme YouTube alebo sociálnych sieťach budú musieť byť registrované (autorizované) Radou pre mediálne služby a to za poplatok a pod hrozbou pokuty.

Táto „panika“ sa začala šíriť aj medzi našimi klientmi a tak sme sa rozhodli situáciu dôkladne preveriť. Vstúpili sme do odbornej diskusie s vedením Rady pre mediálne služby, zahrnuli sme túto tému to marcovej konferencie IT PRÁVO a zanalyzovali sme príslušnú judikatúru Súdneho dvora EÚ.

Na tomto základe sme pripravili jednoduchý checklist (5-krokový test), pomocou ktorého samotné firmy dokážu kvalifikovane posúdiť, či sa ich video kanál kvalifikuje ako audiovizuálna mediálna služba na požiadanie (AVMS) alebo nie.

  1. Firma ma zriadený video kanál na YouTube, Facebook Watch, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn, na inej platforme alebo na vlastnej webstránke, pričom nerozhoduje počet videí, počet vzhliadnutí a ani počet prípadných followerov. 
  2. Video kanál obsahuje výlučne propagačne (reklamné) videá, ktorých jediným, resp. hlavným cieľom je informovanie verejnosti o vlastných produktoch alebo službách; typicky pôjde o videá predstavujúce novinky v portfóliu, inštruktážne videá, testovacie alebo recenzné videá a pod.
  3. Video kanál ako taký nemôže byt považovaný z pohľadu firmy a ani z pohľadu divákov za samostatný produkt (službu), ale len za prostriedok propagácie/informovania v zmysle bodu 2 vyššie.
  4. Video kanál na platforme nie je monetizovaný.
  5. Video kanál neobsahuje reklamu na produkty alebo služby tretích strán, s výnimkou pripadne, že takéto produkty alebo služby priamo súvisia s vlastnými produktmi alebo službami v zmysle bodu 2 vyššie (PRÍKLAD: ponúkam výrobu okien a dverí, môžem tak zahrnúť do svojich videí informovanie o používaných značkách na kovania, kľučky, skla, tesnenia a pod.). 

Ak vo všetkých 5 krokoch poctivo zodpoviete pozitívne, tzn. dané tvrdenie sa na Váš firemný video kanál vzťahuje, Vaša firma vo vzťahu k danému video kanálu NIE JE poskytovateľom AVMS a nemá žiadne povinnosti voči Rade pre mediálne služby. V hraničných alebo neistých situáciách nás môžete kontaktovať, radi Vám s finálnym posúdením pomôžeme.