Ochranná známka až o 1000 eur lacnejšia!

Aj v roku 2023 išli ceny dolu! 

Žiadne fakenews! Neveríte? Je to tak! Vďaka grantu z SME FUND môžete mať registráciu ochranných známok alebo dizajnov lacnejšiu až o 1.000 eur. A to sa už oplatí!

 Príklad 1 – ochranné známky

Firma spúšťa nový e-shop. Počíta so zákazníkmi z rôznych štátov EÚ. Názov e-shopu a jeho logo si chce firma chrániť. Bez grantu budú úradné poplatky na obe EÚ známky predstavovať sumu 2x 900.- eur, teda spolu 1.800,- EUR. S využitím maximálnej výšky grantu, keď sa firme vráti 1.000,- eur, budú náklady na úradné poplatky za obe EÚ známky len 800,- EUR. Ak by sa firma nakoniec rozhodla podať len jednu prihlášku ochrannej známky, z úradného poplatku 900,- eur jej bude vrátených 75%, takže náklady na úradné poplatky ostanú len na úrovni 225,- eur. Hovoríme pritom o ochrannej známke EÚ platnej v 27 členských štátoch Európskej únie počas 10tich rokov: na jeden členský štát na jeden rok to vychádza menej ako 1 euro.

Príklad 2 – dizajny

Firma vytvára mobilné aplikácie a iné SW riešenia. Rozhodla sa nespoliehať len na autorskoprávnu ochranu softvéru, ale má záujem si zaregistrovať vybrané grafické užívateľské rozhrania (GUI) ako tzv. digitálne dizajny. Spolu firma identifikovala sedem GUI, teda sedem dizajnov na registráciu. Bez grantu bude poplatok predstavovať 1.400,- eur. S využitím maximálnej výšky grantu, keď sa firme vráti 1.000,- eur, budú náklady na úradné poplatky za registráciu všetkých sedem dizajnov len 400,- EUR. Hovoríme pritom o siedmych registrovaných dizajnov EÚ platných v 27 členských štátoch Európskej únie počas 5tich rokov: na jeden členský štát, na jeden dizajn a na jeden rok to vychádza menej ako 50 centov.

Bonus č. 1 - Žiadosť o grant, žiadosť o jeho preplatenie a súvisiacu úradnú komunikáciu vybavíme za Vás. Vy si len skontrolujete vrátenie príslušnej sumy na svojom účte.

Bonus č. 2 – Bojujeme za to, aby SK firmy mali nárok aj na preplatenie ďalšej dôležitej služby, tzv. IP Scan. A zatiaľ to vyzerá nádejne! Držme si palce!

Pozor, finančné prostriedky v SME FUND sú limitované a môžu sa minúť aj predčasne, tzn. skôr ako v decembri 2023. Preto nás kontaktujte čo najskôr a my Vám pripravíme ponuku na mieru!