Slovensko pripravuje zákon o údajoch

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej ako „MIRRI“) zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o správe, zabezpečení sprístupňovania a používania vybraných kategórií údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o údajoch), ktorej celé znenie môžete nájsť na tomto odkaze.

Navrhovaná právna úprava má reflektovať aktuálny vývoj v oblasti informačných technológií verejnej správy a to v nadväznosti na Európsku dátovú stratégiu predstavenú Európskou komisiou v roku 2020.

Cieľom návrhu zákona je:

(i) všeobecné nastavenie dátového manažmentu verejnej správy;

(ii) zjednotenie a komplexné obsiahnutie právnej úpravy dátového manažmentu verejnej správy v jednom predpise; a zároveň

(iii) vytvoriť právny nástroj pre uvedenie viacerých informačných technológií verejnej správy, ktoré po technickej stránke zrealizujú zavádzané koncepty a inštitúty do praxe.

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania do 13.09.2022.

Ak by Vás zaujímal celý legislatívny proces, môžete ho sledovať na stránke www.slov-lex.sk alebo kliknite na priamo tento odkaz.


Zdroje:
www.slov-lex.sk – legislatívny proces PI/2022/186