Naše aktivity

Verejné obstarávanie informačných technológií a Vendor Lock-In

(13. decembra 2022) Naši kolegovia Miroslav Chlipala a Milan Žoldoš sa venovali problematike verejného obstarávania informačných systémov a vendor lock-in stavu.

Právne súvislosti kybernetickej bezpečnosti a pripravovaná smernica NIS 2

(2. decembra 2022) V spolupráci s vydavateľstvom C.H.Beck sme pripravili špecializované vzdelávanie najmä pre právnikov. Náš kolega Náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti hovoril o novej Smernici NIS 2. Smernica bude mať zásadný vplyv na dnešný zákon o kybernetickej bezpečnosti. Účastníci sa tak mohli v predstihu informovať a pripraviť na to, čo sa mení a čo sa bude po novom vyžadovať.

Jesenná ITAPA 2022

(30. novembra 2022) Náš riadiaci partner Miroslav Chlipala vystúpil  v diskusii na tému "Bezpečnosť dodávateľských reťazcov"

Akreditovaný kurz Duševné vlastníctvo II

(11. novembra 2022) Nových účastníkov akreditovaného dvojročného kurzu Duševné vlastníctvo bude v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR náš kolega Tomáš Klinka zasväcovať do tajov práva duševného vlastníctva. Aj tu platí, že dobrá prax bez dobrej teórie neobstojí, čo bude ilustrované na konkrétnych prípadoch.

Qubit Tatry 2022

(9.-10.novembra 2022) Náš riadiaci partner Miroslav Chlipala prijal výzvu moderovať panel "Prax v reguláciách: Regulácia pomáha, škodí alebo ide to aj bez nej?"

Rozprávali sme sa na tému: Ako robiť bezpečnosť v súlade so zákonmi a nariadeniami? Reálny dopad legislatívy na prácu CISO.

Konferencia Bezpečnosť a dostupnosť dát
O (r)evolúcii ktorú prinesie nová smernica NIS2

(25.októbra 2022) Náš kolega Miroslav Chlipala vystúpil s príspevkom "O (r)evolúcii ktorú prinesie nová smernica NIS2" na konferencii  Bezpečnosť a dostupnosť dát. Pripravovaná smernica prinesie niekoľko významných noviniek v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je dobré byť pripravený včas!

Nemocničné informačné systémy 2022

(20. - 21. októbra 2022) Bolo pre nás potešením stať sa odborným právnym garantom  Kongresu slovenskej a českej zdravotníckej informatiky. Veríme, že naše skúsenosti z oblasti IT práva a práva kybernetickej bezpečnosti boli prínosom pre účastníkov konferencie. Tešíme sa na opätovné stretnutie s účastníkmi konferencie v roku 2023!

COINTT 2022

(18.-19.októbra 2022) Stali sme sa hlavným partnerom COINTT 2022 - najväčšej konferencie o transfere technológií na Slovensku. Druhý konferenčný deň 19. októbra 2022 náš kolega Tomáš Klinka spolu s prof. Šajgalíkom, predsedom SAV, prof. Masarikom, prorektorom UK a ďalšími členmi diskusného panelu hľadal riešenia na prekonanie legislatívnych prekážok transferu technológií.

Ako na cookies podľa nového zákona o elektronických komunikáciách?

(11. októbra 2022) Náš kolega Štefan Pilár formou webinára hovoril o nových legislatívnych požiadavkách zákona o elektronických komunikáciách vo vzťahu ku cookies. Venoval sa aj forme a spôsobu ich splnenia.

Konferencia Kybernetická bezpečnosť 2022

(3.-4.októbra 2022) Naprieč celou kybernetickou bezpečnosťou – od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy cez detekciu a ochranu pred rizikami až po globálne skúsenosti z praxe firiem, organizácií aj jednotlivcov. Tým všetkým sa  začiatkom októbra zaoberal IV. ročník prestížnej EPI konferencie, ktorý sa tradične konal v Hoteli Grand Jasná****.

Webinár pre podnikateľov s ÚPV SR a EUIPO

(27. septembra 2022) Na webinári určenom pre malé a stredné podniky, ktorý organizuje Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v spolupráci s Úradom EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Tomáš Klinka, náš IP guru, prezentoval praktické skúsenosti z využívania online nástrojov EUIPO. Zaznela chvála aj kritika...

Akreditovaný kurz Duševné vlastníctvo I

(22. septembra 2022) Nových účastníkov akreditovaného dvojročného kurzu Duševné vlastníctvo v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR náš kolega Tomáš Klinka zasväcoval do tajov práva duševného vlastníctva. Aj tu platí, že dobrá prax bez dobrej teórie neobstojí, čo bude ilustrované na konkrétnych prípadoch.

Šport a ľudské práva

(17. mája 2022 - 15. júla 2022) V spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou a
Radou Európy náš partner Miroslav Chlipala pripravil a realizoval 8 týždňový vzdelávací program pre advokátov a iných právnych profesionálov na tému Šport a ľudské práva

Právne postrehy člena tímu Locked Shields 2022

(15.-16.septembra 2022) Náš kolega Števo Pilár sa podelil o svoje odborné skúsenosti s účastníkmi konferencie České právo informačných technológií. Števo vystúpil s príspevkom "Právne postrehy člena tímu Locked Shields 2022" v paralelnej sekcii " Kybernetická bezpečnosť a obrana"

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

(22. júna 2022, 26. apríla 2022) V spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashofer sme pripravili sériu seminárov o právnej úprave v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Náš kolega Štefan Pilár, právnik a audítor kybernetickej bezpečnosti hovoril o identifikácii prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutoval aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie a k príslušným sankciám.

Jarná ITAPA 2022

(16. a 17. júna 2022) Naši kolegovia JUDr. Milan Žoldoš a JUDr. Števo Pilár vystúpili na Jarnej ITAPE 2022 s odborným právnym pohľadom na aktuálne výzvy a problémy Slovenska. Števo diskutoval v paneli venovanom kybernetickej bezpečnosti a útokom na dodávateľské reťazce. Milan prebral na seba zodpovednosť ochrancu a obhajcu prijímateľov  v diskusii "Európske peniaze. Dajú sa vôbec efektívne manažovať?"

Záznamy z diskusií našich kolegov si môžete pozrieť tu:
Jarná ITAPA 2022: Európske peniaze. Dajú sa vôbec efektívne manažovať?
Jarná ITAPA 2022: Útoky na dodávateľské reťazce

Kybernetická bezpečnosť v
zdravotníctve

(10. júna 2022) Náš kolega Števo Pilár, expert na právo kybernetickej bezpečnosti a audítor kybernetickej bezpečnosti vystúpil na odbornej konferencii v Brne s príspevkom Aktuálne skúsenosti právnika a auditora v oblasti kybernetickej bezpečnosti v nemocničnom prostredí

Konferencia IT Právo 2022

(2. júna 2022) V spolupráci s portálom efocus.sk sme aj tento rok pripravili a realizovali špecializovanú konferenciu z oblasti IT práva. Tento ročník bol prioritne zameraný na zmluvy a zmluvné vzťahy v IT. Ťažisková časť konferencia bola doplnená o nemenej zaujímavú časť venovanú moderným technológiám (kryptomeny, metaversum)

CyberGame.sk
vyhodnotenie

(27. mája 2022) Skončil sa prvý ročník slovenskej kyberbezpečnostnej hry CyberGame, kde sa registrovalo viac ako tisícdvesto účastníkov. Naša kancelária bola právnym garantom tohto projektu. Gratulujeme výhercom, tešíme sa z veľkého záujmu a z veľkej účasti. Sme radi, že naša právna podpora pomohla k úspešnému priebehu a uzavretiu prvého ročníka. A čo prinesie druhý ročník..? Uvidíme...
Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (Plán obnovy)
(12. mája 2022) V spolupráci s portálom GrantExpert.sk sme realizovali webinár o právach a povinnostiach zúčastnených subjektov pri čerpaní financií z Plánu obnovy, najmä z pohľadu žiadateľov a prijímateľov. Webinár bol určený predovšetkým potenciálnym žiadateľom a prijímateľom prostriedkov z Plánu obnovy – zamestnancom miest, obcí, VÚC, ktoré sa môžu zúčastniť výkonu mechanizmu Plánu obnovy.

Locked Shields opäť s našou účasťou!

(26. apríla 2022) Druhý rok po sebe sa nám podarilo svojou účasťou participovať na najväčšom „live-fire“ cvičení kybernetickej obrany na svete – Locked Shields 2022 pod záštitou CCD CoE v Talline, tentokrát ako súčasť spoločného SK/CZ tímu.
Vďaka nášmu kolegovi Štefanovi Pilárovi sme prispeli k tvorbe právnych výstupov pre rôznorodé scenáre (legal injecs) s presahom na @cyber defence, @cyber warfare, @space law, @maritime law, @telecommunication law, @international law.
Radi sme reprezentovali našu krajinu, poskytli naše vedomosti, získali cenné skúsenosti, ktoré vieme ďalej aplikovať. Napokon témou @cyber žijeme a aktivity v tejto oblasti nie je nikdy dosť!

INPLP Activity Report 2021

(20. apríla 2022) Minulý rok bol pre INPLP nesmierne významný a charakteristický
silnou spoluprácou, tvrdou prácou, neustálym rastom siete a
a nakoniec ďalšou spoločnou konferenciou vo Viedni. Našim kľúčovým cieľom bola expanzia a zároveň posilňovanie medzinárodných vzťahov.

Pozrite si náš report za minulý rok

(14. apríla 2022) Náš kolega Miroslav Chlipala hovoril o právnych aspektoch užívania nositeľnej elektroniky v prostredí športu. Vo svojej prezentácii sa sústredil na právny stav ochrany osobných údajov v SR a EÚ, autorské práva k obsahu pri používaní IoT, cloud a ochranu osobných údajov, citlivé dáta a wearables. Súčasťou prezentácie bola aj prípadová štúdia Suunto/Sports Tracker.

Vzdelávacie stredy na komore

Išlo o úvodný prehľad zo športového práva tak, aby sa každý advokát mohol zorientovať v širokej oblasti športových vzťahov, ktoré sú ovplyvnené pozitívnym právom. Išlo o témy ako sú zákon o športe,  právna regulácia dopingu, právo občianskych združení a šport, šport a právo EÚ, právna zodpovednosť v športe, právo a športoví fanúšikovia, rozhodovanie sporov v športe, dane a šport alebo šport a marketing.

Výzvy a príležitosti športového práva pre advokáta 
(6. apríla 2022) Náš kolega Miroslav Chlipala hovoril o vzájomnom previazaní športu a práva, ktoré je dnes už nespochybniteľné. Väčší vplyv pozitívneho práva v športe priniesol zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Ale šport a právo nie je iba o zákone o športe, zmluvách a zodpovednosti.

www.živé.sk

Už je to navždy: Nová éra bezpečnosti

(25. marca 2022) Náš partner Miroslav Chlipala sa vyjadril v ankete na tému: "Už je to navždy: Nová éra bezpečnosti ". Jeho vyjadrenie: " O medzinárodnom práve ozbrojených konfliktov sme sa učili zo skrípt z 80. rokov minulého storočia. Bol som presvedčený, že sa učím o niečom, čo patrí do histórie. Až teraz som si uvedomil, ako som sa hrozne mýlil. Ďalšia učebnica asi bude obsahovať nové pravidlá a medzinárodné dohovory pre vedenie vojny v piatej doméne. Je mi to ľúto."

Webinár pre študentov EUBA

(21. marca 2022) Spolupráca s akademickým sektorom je pre nás dôležitá! Keď nás oslovili z FHI EUBA so žiadosťou na prezentovanie témy Právo duševného vlastníctva, neváhali sme ani chvíľu. V prvý jarný deň náš partner Miroslav Chlipala viedol webinár Právo duševného vlastníctva. Webinár bol zameraný na tri základné okruhy PDV: (i) PDV okolo nás, PDV na vysokej škole, (ii) ochranné známky, (iii)
zdroje PDV.
Máme zastúpenie v redakčnej rady časopisu Duševné vlastníctvo
Aktuálne číslo časopisu Duševné vlastníctvo (3-4/2021) je v plnej verzii dostupné online tu:
(16. marca 2022) Dnes sa uskutočnilo zasadnutie redakčnej rady časopisu Duševné vlastníctvo. Časopis Duševné vlastníctvo je jediným slovenským periodikom s ťažiskovou orientáciou na témy duševného vlastníctva. Vydáva ho Úrad priemyselného vlastníctva SR už 25 rokov. Správnym krokom bolo sprístupnenie online časopisu pod licenciou Creative Commons v minulom roku.

V minulom roku sa členom redakčnej rady časopisu Duševné vlastníctvo stal aj náš kolega Tomáš Klinka. Svojimi článkami dlhodobo zastrešuje najmä oblasť ochranných známok a doménových sporov.

Na dnešnom zasadnutí redakčnej rady bol zvolený jej nový predseda. Stal sa ním JUDr. Marek Samoš, podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva SR. Pod jeho vedením má časopis Duševné vlastníctva ambíciu stať sa súčasťou európskych a svetových publikačných databáz.

Školenie DPO |  tayllorcox

(10. a 11. marca 2022) Náš kolega Peter Komínek viedol v kombinovanej podobe (online + onsite) školenie „Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov (DPO)“ – Školenie je dvojdňové, je ukončené záverečným testom a vystavením cerifikátu pre úspešných účastníkov školenia. Školenie je určené nielen pre zodpovedné osoby podľa GDPR. Metodika, princípy a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov sa demonštrujú na praktických príkladoch. Získané praktické skúsenosti pomôžu každému, kto chce byť „v súlade s GDPR“.
(8. a 10. marca 2022)  Náš kolega Tomáš Klinka viedol  webinár "Duševné vlastníctvo ako nástroj pri podnikaní (nielen) v zahraničí" organizovaný v spolupráci so SARIO. Zúčastnilo sa ho viac ako 25 zástupcov malých a stredných podnikov z rôznych sektorov, od strojárstva a inžinierstva, cez potravinárstvo, farmáciu, zdravotníctvo až po IT a automotive.

Webinár bol prakticky orientovaný na efektívne využitie jednotlivých typov duševného vlastníctva a s tým súvisiace výhody a riziká. Vo vzájomnej interakcii s účastníkmi sa riešili aj modelové situácie z praxe. 

Veľkou témou bol aj tzv. zamestnanecký režim, tzn. vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom v súvislosti so vznikom a využívaním duševného vlastníctva. Slovenskí podnikatelia postupne začínajú rozumieť významu duševného vlastníctva a považujú ho za významnú súčasť strategického riadenia firmy.

SARIO
Duševné vlastníctvo ako
nástroj pri podnikaní (nielen) v zahraničí

Stali sme sa právnym garantom!

(1. marca 2022) Je to príspevok našej advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala k vzdelávaniu aj budovaniu povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. CyberGame je určená pre študentov, talentovaných hráčov, programátorov aj profesionálov rôznej úrovne. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti. Je určená pre individuálnych hráčov a v prípade firiem a inštitúcií môže slúžiť ako skvelá tréningová platforma.

STALI SME SA NOVÝM ČLENOM TALIANSKO-SLOVENSKEJ OBCHODNEJ KOMORY

(1. február 2022) Vstúpili sme do taliansko-slovenskej podnikateľskej komunity. Chceme ponúknuť našu aktívnu spoluprácu s využitím nášho členstva v medzinárodnej sieti právnych kancelárii WILLEAGUE, ktorá má korene v Taliansku.  

Hospodárske noviny

(28. januára 2022) Náš partner Miroslav Chlipala sa vyjadroval k otázke zodpovednosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti: „Všetko, čo nevieme uchopiť, odsúvame nabok. Ak máme veľa ďalších povinností, nevnímame akútnosť problému.“ Týka sa to cloudových služieb, ochrany osobných údajov aj kybernetickej bezpečnosti.