Nová výška stravného a náhrad za používanie vozidiel

S účinnosťou od 1. mája 2022 sú sumy stravného:

a) 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

S účinnosťou od 1. mája 2022 suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 eura,

b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 eura.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo:

  1. Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného, na základe ktorého sa s účinnosťou od 1. mája 2022 zvýšila suma stravného pri tuzemských pracovných cestách, a
  2. Opatrenie č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorým sa taktiež od 1. mája 2022 zvyšuje suma základnej náhrady za používanie vozidiel pri pracovných cestách.