Vrátiť sa na blog
Home office, domácka práca alebo telepráca?

Je potrebné odlišovať home office, domácku prácu a teleprácu. Rozdiel spočíva primárne v tom, že domácka práca a telepráca musia byť pravidelné, majú stálu povahu, zatiaľ čo „home office“ má príležitostný, nepravidelný charakter

Čítajte viac
Nepeňažný príjem poskytovaný zamestnávateľom

Nepeňažný príjem poskytovaný zamestnávateľom vo forme kariet alebo poukazov bude oslobodený od dane, ak použitie poukazu, resp. kariet je od začiatku limitované na vybraný okruh dodávateľov tovaru alebo služby, resp. na vopred vymedzenú službu

Čítajte viac